תהליכי העומק שאני מנחה ביחידות אורגניות (צוותים, מחלקות, אגפים), מורכבים מסדנאות צוותיות, פגישות ייעוץ ניהוליות וסקר אבחון.

מטרות התהליך

 • אבחון וטיפול בגורמי הלחץ הצוותיים והאישיים ביחידה.
 • הקניית כלים למנהלים לאיתור גורמי הלחץ ביחידה ולטיפול בהם.
 • הקניית כלים למנהלים לאבחון סימפטומים של לחץ ושחיקה בקרב העובדים, וטיפול בגורמים ובעובד.
 • הקניית כלים לכלל העובדים והמנהלים לפיתוח חוסן אישי, שמסייעים בהתמודדות עם הלחץ בחיים בכלל ובעבודה בפרט.
 • הקניית כלים לכלל העובדים והמנהלים לניהול אפקטיבי של משימות, של עצמם ושל יום העבודה שלהם.
 • לחשוף את העובדים והמנהלים למידע אודות השפעת הלחץ על חייהם ורווחתם האישית.
 • לאפשר לעובדים ולמנהלים לשתף בדילמות אישיות ומקצועיות הקשורות לניהול זמן ומשימות ולהתמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה, ולקבל פתרונות והצעות לדרכי פעולה.


מבנה התהליך

 1. ביצוע הכנה ממוקדת יחד עם הצוות המנהל ומשאבי אנוש, על מנת להתאים את התהליך לצרכי המשתתפים והיחידה.  
 2. העברת סקר אינטרנטי לאבחון רמת הלחץ והשחיקה ואיתור גורמי הלחץ ביחידה.
 3. קיום 2-3 סדנאות בנות חצי יום בהשתתפות כל הצוות, כולל המנהלים.
  בסדנאות בונים ביחד תוכניות פעולה לטיפול בגורמי הלחץ שעלו בסקר ובסדנה עצמה, ולומדים כלים לניהול לחץ ולפיתוח חוסן אישי וצוותי.
 4. קיום פגישות ייעוץ עם מנהלי היחידה בין הסדנאות, לעיבוד וטיפול בתכנים שעלו בסדנאות ובסקר.
 5. קיום סדנת ניהול לחץ ופיתוח חוסן ניהולית, לכל בעלי התפקידים הניהוליים שמנהלים אנשים.
 6. סיכום התהליך ובניית תוכנית פעולה לשימור והטמעה.  


הסדנאות

במהלך הסדנאות נעסוק בשני תהליכים מרכזיים:

 1. אבחון גורמי הלחץ ובניית פתרונות להם, ביחד עם הצוות עצמו.
 2. הקניית כלים אישיים, צוותיים וחטיבתיים לפיתוח חוסן אישי ולהתמודדות עם לחץ.

המפגשים הקבוצתיים מונחים במתכונת סדנה חווייתית, התנסותית ואינטראקטיבית.

הסקר

במהלך הסדנה הראשונה המשתתפים ממלאים סקר אינטרנטי (בהפסקה, דרך הניידים) הממפה את גורמי הלחץ ביחידה. מנהלי היחידה מקבלים דו"ח ממצאים מפורט אשר מהווה כלי עבודה ראשון במעלה עבורה לניהול הלחץ ביחידה, וכן עשוי לסייע להם לעבוד על נושאים כגון אקלים חטיבתי, שביעות רצון עובדים ועוד.

הסדנה הניהולית

בסדנה הניהולית נתמקד בשימוש בכלים שנלמדו לניהול לחץ ופיתוח חוסן אישי, ככלים ניהוליים אל מול העובדים, וכן נדון כיצד המנהלים יכולים להשפיע על רמות הלחץ והשחיקה של העובדים וכן על החוסן שלהם.

פגישות הייעוץ עם מנהלי היחידה

בין הסדנאות מתקיימות 2-4 פגישות ייעוץ עם מנהלי היחידה. פגישות הייעוץ ממוקדות בעיבוד ממצאי הסקר והתכנים שעולים בסדנאות, בניית תוכנית פעולה לטיפול ולשיפור, וכן עבודה על נושאים ניהוליים נוספים בהתאם לצרכי המנהלים והיחידה. 

בסיום התהליך ביחידה מתקיימת פגישת סיכום עם המנהלים ומש"א.

דילוג לתוכן